Links

Centraal Coördinatie Punt
dak- en thuislozen (CCP)

Voor vragen over opvang:
T 070 353 72 91
Inloop spreekuur (ma-vrij)
van 09.00 tot 13.00 uur
Fruitweg 17
2525 KE Den Haag

Stichting Perspektief
Hulp en opvang bij huiselijk geweld
T (015) 284 10 00
Loket huiselijk geweld
(voor directe hulp)
T (070) 392 57 74
www.perspektief.nl

Kessler Stichting
Opvang, zorg en begeleiding
Informatie en aanmelding
T (070) 8500 500
www.kesslerstichting.nl

Leger des Heils
Dag- en nachtopvang voor dak- en
thuisloze mannen en vrouwen
T (070) 363 94 70 (dagopvang)
T (070) 383 93 13 (nachtopvang)
www.legerdesheils.nl/goodwilldenhaag

Stichting Limor
Crisisopvang, woonvoorzieningen,
thuisbegeleiding en logeerhuis
Voor informatie of algemene vragen:
T 085 485 60 00
Voor directe hulp: T 0900 485 75 45
www.limor.nl

Jongeren Informatie Punt (JIP)
Informatie en advies voor jongeren
tussen de 12 en 25 jaar
Geopend (ma-vrij)
van 13.00 tot 17.00 uur
Amsterdamse Veerkade 17-A
2512 AG Den Haag
T (070) 205 35 00
www.jipdenhaag.nl